ESG i Semler Gruppen
Vi ønsker at være med til at drive en udvikling, hvor samfundsansvar står højt på agendaen.

Semler Gruppen har en førende markedsposition i Danmark – og vi ved, at det forpligter. Derfor tager vi vores samfundsansvar alvorligt og stræber efter at drive en ansvarlig virksomhed, der bidrager positivt til samfundet. Det er ikke bare noget vi siger – vi sætter også konkrete handlinger bag ordene.  

Samfundsansvar er ét af vores fem strategiske pejlemærker på lige fod med kunder, medarbejdere, investorer og partnere. Vi tror nemlig på, at samfundsansvarlig forretningsudvikling er en forudsætning for vores fortsatte succes og fremtidige relevans som aktør i bil- og landbrugsmaskinbranchen – brancher, der gennem tiden har haft en enorm indflydelse på den måde, samfundet i dag er indrettet på.

20230610 Driving Enyaq 106 1920X1080.

Med den nuværende omstilling til flere elektriske biler, som bilbranchen gennemgår i disse år, og den helt nødvendige reduktion af miljøbelastningen fra vejtransporten samt de skærpede krav, som landbruget står overfor, er det derfor kun naturligt, at vi også bidrager med konkrete løsninger. 

Ordentlig, dedikeret, nytænkende og glimt i øjet. Det er Semler Gruppens værdier og pejlemærkerne for vores adfærd. Men det er også fundamentet for samfundsansvarlige ambitioner.

Fra ambitioner til handling 

Semler Gruppens ESG-strategi identificerer og prioriterer indsatsområder inden for klima & miljø, social- & medarbejderrelevant påvirkning samt ledelses- & adfærdsmæssige forhold. At omsætte strategien til handling kræver en dedikeret indsats. Derfor har vi etableret en ESG-organisation, der gennem aktiv inddragelse af Semler Gruppens medarbejdere og interessenter skal sikre, at ambitionerne indfries. 

Centralt i indsatsen er desuden forberedelserne til at kunne efterleve kravene i CSRD og Semler Gruppens ESG-rapportering fra regnskabsåret 2025. 

Læs hele vores CSR-rapport her:

Semler CSR-rapport 2023

Se tidligere CSR-rapporter her:

CSR-rapporter 2015 - 2022

20230610 Driving ID5 019 1920X1080.

E – Environment

Gennem elektrificering af danskernes bilpark, bæredygtige mobilitetsløsninger og ved optimering af moderne jordbrugsløsninger til landbruget vil vi væsentligt reducere udledningen af CO2 fra egen drift, kundernes drift og den samlede værdikæde.

Semler 2022 Audi Fredericia 8782 1920X1080 72Dpi

S – Social

Medarbejderne er Semler Gruppens vigtigste aktiv. Gennem uddannelse og kompetenceudvikling forbereder vi dem på morgendagens udfordringer. Mangfoldighed og afspejling af samfundet i personalets sammensætning gør Semler Gruppen til en udviklende og meningsfuld arbejdsplads for alle.

Semler 2022 Semler Group Broenby 11872 1920X1080 72Dpi

G – Governance

Vores værdier, ordentlig, dedikeret, nytænkende og glimt i øjet, definerer vores adfærd og os som virksomhed. I alle relationer gælder det, at vi udviser nul-tolerance over for korruption, ulovligheder samt brud på datasikkerhed og compliance.