Forretningsbetingelser

Betingelser

Ophavsret
Semler Gruppen har ophavsretten til alt materiale på semler.dk.

Materiale fra hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudsendes eller transmitteres, ligesom billeder og logoer ikke må bruges på andre sites eller andre steder, uden skriftligt tilsagn fra Semler Gruppen.

Generelle vilkår
Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler.
Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Semler.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser.

Ansvarsfraskrivelse
Semler Gruppen forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer uden varsel. Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på semler.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at semler.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Semler Gruppen stiller dog ingen garantier for dette og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra semler.dk.

Semler Gruppen hæfter ikke for krav, der relaterer sig til funktionaliteten eller tilgangen til semler.dk.

Personlige data
Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav (læs mere om brug af Cookies her).

Semler.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Semler Gruppen kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sites.

Ændring af forretningsbetingelser
Semler forbeholder sig ret til løbende at ændre disse forretningsbetingelser og offentliggøre nye versioner på semler.dk. Det er dit ansvar at holde dig ajour om gældende betingelser. Fortsat brug af semler.dk er ensbetydende med en accept af de ændrede retningslinjer.

Lovvalg og værneting
Brugen af semler.dk er underlagt dansk ret, og tvister eller stridigheder skal behandles af de danske domstole.