Medarbejderen i centrum & social ansvarlighed (S)
Vi stræber efter at være den bedste arbejdsgiver, så vi kan fastholde, udvikle og tiltrække de dygtigste ledere og medarbejdere i branchen.
20230610 Inhouse 106 1920X1080.

I Semler Gruppen har vi kontinuerligt fokus på trivsel hos vores medarbejdere og tager løbende pulsen på, hvordan det går. Vi glæder os over, at den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse atter engang bekræfter, at medarbejderne værdsætter de rammer for trivsel og udvikling, som vi tilbyder, og at tilfredsheden med nærmeste leder også fortsat ligger på et højt niveau. Da vi ved, at nærmeste leder har en afgørende betydning for den generelle trivsel, har vi nemlig et stort fokus på at skabe de bedste ledere i Semler Gruppen.  

Vores årlige medarbejderudviklingssamtaler fokuserer på den enkelte medarbejders præstation, potentiale, mål og udvikling. Vi vægter både faglig og personlig udvikling højt og fokuserer på, at hver enkelt medarbejder får sin egen plan for udvikling.

Investering i medarbejderne
Investering i uddannelse

Vores branche står midt i et historisk teknologiskifte og forandringsproces. Derfor er uddannelse og træning mere end nogensinde et vigtigt fokusområde for os, så vores medarbejdere er klædt på til at møde fremtidens krav. 

På vores centrale uddannelsescenter, Semler Academy, udbyder vi årligt ca. 72.000 uddannelsestimer. Det svarer til, at omkring 3200 lærlinge, elever, teknikere, pladesmede, servicerådgivere og salgsrådgivere hvert år efteruddannes på vores interne uddannelser. Derudover er online uddannelse og e-læring ligeledes et fokusområde, hvor vi via vores eget filmstudie årligt producerer mere end 80 online træningsvideoer, webinarer og e-læringsmoduler.

Fremtidens medarbejdere

Semler Gruppen ønsker at bidrage til udvikling og uddannelse i samfundet samt sikre talenter til virksomheden. Vi ansætter hvert år lærlinge blandt andet med speciale som automekaniker, karrosseritekniker eller landbrugsmaskinmekaniker. I samarbejde med Mercantec i Viborg har vi udviklet et særligt lærlingeforløb, der gennem en udvidet automekanikeruddannelse skaber fremtidens teknikere. 

Vi ansætter ligeledes hvert år administrations-, økonomi- og handelselever, hvoraf en stor del vælger at blive hos os efter endt uddannelse.

Lederudvikling

I Semler Gruppen mener vi, at dygtige ledere er forudsætningen for medarbejdertrivsel og vi investerer hvert år i interne lederudviklingsforløb. Her sætter vi fokus på lederens mange roller, feedback, empowerment og en psykologisk tryg kultur.  

Vores ledelsesmodel har fokus på den hele leder. Modellen bygger oven på vores værdier: ordentlig, dedikeret, nytænkende og glimt i øjet, og fokuserer på, at lederen både skal kunne sætte retning, kunne motivere og engagere medarbejderne og herigennem skabe resultater. Vores ledere skal således ikke kun fokusere på en af delene, men skal kunne alle tre dele.

Semler 2022 RRT Soeborg 13286 1920X1080 72Dpi

Social ansvarlighed 

Vi arbejder med inklusion og diversitet i bred forstand og ønsker til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person uanset køn og stræber efter altid at værdsætte hinandens forskelligheder. 

Vi gør en indsats for at sikre, at alle har lige muligheder og lige vilkår uanset køn, race, seksualitet, religion eller handicap. 

Udvalgte fokusområder:

Ordblindhed  

Vi er medlem af Ordblindeforeningen og tilbyder digitale hjælpemidler til samtlige medarbejdere og deres familier. Det gør vi, fordi det skal være let tilgængeligt for den enkelte og fordi ordblindhed ofte arves. Med indsatsen hjælper vi derfor ikke kun vores medarbejdere, men også vores medarbejderes familier. 

Små job med mening 

I Aalborg findes et initiativ kaldet ’Små job med mening’, der har til formål at hjælpe mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer ind på arbejdsmarkedet igen. Semler Mobility i Aalborg har igennem flere år støttet aktivt op om initiativet og haft flere småjobbere ansat. Til vores store glæde er det for en af disse småjobbere blevet til en fuldtidsansættelse og en ny start på livet hos os.