Semler Gruppen

Klimastrategi

Semlers klimastrategi
De menneskeskabte påvirkninger på klimaet og især udledningen af CO2 er dette århundredes største samfundsmæssige udfordring. Det pålægger alle – både forbrugere, virksomheder og myndigheder – at udvise ansvarlighed og indarbejde en mere klimavenlig adfærd.
Vi tager ansvar
Ifølge EU-kommissionen er transport den eneste sektor, hvor drivhusgasudslippet er øget de seneste tre årtier. Samtidig anslår da, at ca. 15% af CO2-udslippet i EU stammer fra lette køretøjers (personbiler og varebiler) forbrænding af fossilt brændstof. Som en del af bilbranchen vil omverdens øjne i stigende grad være rettet mod os og det forventes, at vi præsenterer løsningerne. Det har vi i sinde at gøre.
Klima Samfund

Samfundsansvar er ét af de strategiske hjørneflag i Semler Gruppens strategi. Samfundsansvar er lige så vigtigt som høj kundetilfredshed og dedikerede medarbejdere og er en forudsætning for fremtidig vækst og forretningsmæssig relevans.

Med ambitionen om at drive en langsigtet og ansvarlig forretning, definerer vi med vores klimastrategi vores rolle, bidrag og konkrete initiativer for at reducere udledningen af CO2. Både som loyal repræsentant og samarbejdspartner for Volkswagen AG, men også som ansvarlig virksomhed og arbejdsgiver for ca. 3.000 medarbejdere.

Med Semler Gruppens størrelse som bl.a. Danmarks største bilimportør og -forhandler kan vi præstere en gennemslagskraft og et engagement som reelt kan gøre en positiv forskel. 

Klima Milestones

Det handler primært om CO2.

Vores målsætning er at nedsætte vores CO2-udledning i 2030 med med 42% i Scope 1 og 2 og 25% i scope 3 (ift. 2021).

Semlers klimastrategi tager afsæt i udledningen af CO2. Vi tager højde for hele værdikæden, hvilket betyder at vi både kigger nærmere på vores eget aftryk, og dernæst CO2-udledningen fra vores kunder og leverandører. Vi – og resten af verden – skal reducere vores CO2-udledning markant, hvis vi skal undgå følgevirkningerne af global opvarmning. 

Ligesom en række andre danske og internationale virksomheder har vi tilsluttet os principperne for CO2-reduktion som udlagt af det uvildige initiativ Science Based Targets Initiative (SBTi).

Vw Elbiler

Hjulpet på vej af Volkswagen AG

Semlers klimastrategi bliver godt hjulpet på vej af vores vigtigste samarbejdspartner, Volkswagen AG, der har investeret milliarder af € i den elektriske omstilling, i batteriteknologi og produktionsfaciliteter. Alt sammen med det overordnede mål at reducere klimaaftrykket og leve op til Paris Aftalens forpligtelse om CO2-neutralitet i 2050.

Du kan læse en fin og overskuelig sammenfatning af Volkswagen AGs konkrete klimatiltag: 

Opsummering
Det betyder at Semler Gruppen skal reducerer CO2-udslippet i scope 1 og 2 med 42% og scope 3 med 25% i 2030 (ift. 2021).
Den samlede CO2-udledning

I 2021 var udledningen af CO2 fra Semler Gruppens danske aktiviteter ca. 10.300 ton CO2. Dertil hæfter vi for ca. 2,6 mio. ton CO2 i vores værdikæde, hvor udledningen i høj grad stammer fra brugsfasen af vores solgte biler og landbrugsmaskiner.

Brændstof vejer tungest

Ca. 40% af vores CO2-udledning stammer fra forbruget af fossilt brændstof til firmabiler i Semler Gruppen samt til demo-, firma- og funktionsbiler i Semler Mobility Retail.

Opvarmning udgør 20%

Naturgas, fjernvarme, biomasse og fyringsolie, fortrinsvis til opvarmning af showrooms og værkstedsfaciliteter i Semler Mobility Retail og Semler Agro udgør ca. 20% 

11.240 mWh

Semler Gruppens samlede forbrug af elektricitet, svarende til ca. 11.240 mWh, står for ca. 40% af vores samlede udledning.

Vi fokuserer primært på tre kilder:
Brændstof & elektrificering

Semler Gruppen administrerer flere bilflåder: f.eks. firmabiler til gruppens ansatte samt  demonstrations- og funktionsbiler der anvendes i Semler Mobility Retail. 

Retningslinjerne for firmabilsflådens sammensætning bliver i stigende grad udgjort af de elbiler og plug-in hybrider, som også er en væsentlig del af Volkswagen AGs elektrificeringsstrategi.

Pr. 2023 består ca. 65% af firmabilsflåden af lav- eller nul-emissionsbiler.

For at understøtte driften af de mange biler, investerer Semler ca. 40 mio. DKK i infrastruktur til opladning.

Alene ved Semler Gruppens hovedkontor i Brøndby, er der opstillet 54 ladepunkter. På tværs af alle danske lokationer, rådes der over ca. 250 ladepunkter.

Elektricitet

På en lang række af Semler Gruppens lokationer er det oplagt at bruge bygningernes vidtstrakte tagareal til opstilling af solcellepaneler, der omdanner solens stråler til elektricitet.

Dette betyder at de første solcellepaneler finder vej til Semler Gruppens i juli 2023. Frem mod sommeren 2024 vil der opføres solcellepaneler på 14 lokationer.

Ud over at producere strøm til den daglige drift, ønsker Semler Gruppen med dette initiativ at bidrage til den helt nødvendige additionalitet i vedvarende energi.

Ejendomsdrift & naturgas

Semler Ejendomme ejer og administrerer de mange bygninger, showrooms og værksteder, der danner rammerne om virksomhedens daglige drift.

På alle bygninger installeres der fjernaflæst overvågning af el, varme og gas vha. et såkaldt Energy Management System, for derigennem at optimere udnyttelse og forbrug. 

Der er desuden afsat en investeringsramme til udskiftning af naturgasfyr med moderne varmepumper på udvalgte Semler Mobility Retail lokationer. 

Klima Elbiler

Semler Gruppens værdikæde (Scope 3)

Scope 3 omfatter CO2-udledningen fra produktionen samt udledningen fra den daglige anvendelse af de biler og landbrugsmaskiner, som Semler Gruppens selskaber formidler og distribuerer.

Scope 3 omfatter også udledningen fra de leverandører, der understøtter Semler Gruppens drift. Vi har i 2021 kortlagt vores første fulde scope 3 værdikæde. Kortlægningen viser at ca. 20 % af vores Scope 3 udledninger er opstrømsemissioner fra produktionen af de biler og landbrugsmaskiner, som Semler Gruppen sælger. Ca. 75 % stammer fra brugsfasen, samt end-of-life for de solgte biler og landbrugsmaskiner. De resterende 5 % tilfalder indkøb af produkter og service, affaldshåndtering, forretningsrejser og medarbejderpendling.

Fokus på omstillingen fra brændstofbiler til nul- og lavemissionsbiler, som også er en central del af Volkswagen AGs samlede klimainitiativer, vil medvirke til en betydelig reduktion af CO2-udledningen i Semler Gruppens Scope 3.

Med vores opdaterede leverandør Code of Conduct stiller vi desuden de samme krav til vores nøglepartnere om etableringen af et CO2-regnskab og en tilsvarende reduktionsplan, som vi stiller til os selv.