Semler Gruppen

Klimastrategi

Semlers klimastrategi
De menneskeskabte påvirkninger på klimaet og især udledningen af CO2 er dette århundredes største samfundsmæssige udfordring. Det pålægger alle – både forbrugere, virksomheder og myndigheder – at udvise ansvarlighed og indarbejde en mere klimavenlig adfærd.
Vi tager ansvar
Som en del af bilbranchen har vi i særdeleshed et medansvar, da EU-kommissionen anslår, at ca. 15% af CO2-udslippet i EU stammer fra lette køretøjers (personbiler og varebiler) forbrænding af fossilt brændstof. Omverdens øjne vil i stigende grad være rettet mod os og det forventes, at vi præsenterer løsningerne. Det har vi i sinde at gøre.
Klima Samfund

Samfundsansvar er ét af de strategiske hjørneflag i Semler Gruppens strategi. Samfundsansvar er lige så vigtigt som høj kundetilfredshed og dedikerede medarbejdere og er en forudsætning for fremtidig vækst og forretningsmæssig relevans.

Med ambitionen om at drive en langsigtet og ansvarlig forretning, definerer vi med vores klimastrategi vores rolle, bidrag og konkrete initiativer for at reducere udledningen af CO2. Både som loyal repræsentant og samarbejdspartner for Volkswagen AG, men også som ansvarlig virksomhed og arbejdsgiver for ca. 2.800 medarbejdere.

Med Semler Gruppens størrelse som bl.a. Danmarks største bilimportør og -forhandler kan vi præstere en gennemslagskraft og et engagement som reelt kan gøre en positiv forskel. 

Klima Milestones

Det handler primært om CO2.

Vores målsætning er at nedsætte vores CO2-udledning i Scope 1 og 2 med 35% i 2025 og 59% i 2030 (ift. 2019).

Semlers klimastrategi tager afsæt i udledningen af CO2. Først og fremmest vores egen, og dernæst CO2-udledningen fra vores kunder og leverandører. Vi – og resten af verden – skal reducere vores CO2-udledning markant, hvis vi skal undgå følgevirkningerne af global opvarmning.

Ligesom en række andre danske og internationale virksomheder har vi tilsluttet os principperne for CO2-reduktion som udlagt af det uvildige initiativ Science Based Targets Initiative (SBTi).

Vw Elbiler

Hjulpet på vej af Volkswagen AG

Semlers klimastrategi bliver godt hjulpet på vej af vores vigtigste samarbejdspartner, Volkswagen AG, der har investeret milliarder af € i den elektriske omstilling, i batteriteknologi og produktionsfaciliteter. Alt sammen med det overordnede mål at reducere klimaaftrykket og leve op til Paris Aftalens forpligtelse om CO2-neutralitet i 2050.

Du kan læse en fin og overskuelig sammenfatning af Volkswagen AGs konkrete klimatiltag: 

Konkrete initiativer
Det betyder at Semler Gruppen skal reducerer CO2-udslippet i Scope 1 og 2 med 35% i 2025 og 59% i 2030 (ift. 2019).
Den samlede CO2-udledning

I 2019 var udledningen af CO2 fra Semler Gruppens danske aktiviteter ca. 8.100 ton CO2. 

Brændstof vejer tungest

Ca. 50% af vores CO2-udledning stammer fra forbruget af fossilt brændstof til firmabiler i Semler Gruppen samt til demo-, firma- og funktionsbiler i Semler Mobility Retail.

Opvarmning udgør 25%

Naturgas, fjernvarme og fyringsolie, fortrinsvis til opvarmning af showrooms og værkstedsfaciliteter i Semler Mobility Retail og Semler Agro udgør ca. 25% 

10.000 mWh

Semler Gruppens samlede forbrug af elektricitet, svarende til ca. 10.000 mWh, står for ca. 23% af vores samlede udledning.

Vi fokuserer primært på tre kilder:
Brændstof & elektrificering

Semler Gruppen administrerer flere bilflåder: f.eks. firmabiler til gruppens ansatte samt  demonstrations- og funktionsbiler der anvendes i Semler Mobility Retail. 

Retningslinjerne for firmabilsflådens sammensætning bliver i stigende grad udgjort af de elbiler og plug-in hybrider, som også er en væsentlig del af Volkswagen AGs elektrificeringsstrategi.

Pr. 2022 består ca. 80% af firmabilsflåden af lav- eller nul-emissionsbiler.

For at understøtte driften af de mange biler, investerer Semler ca. 40 mio. DKK i infrastruktur til opladning.

Alene ved Semler Gruppens hovedkontor i Brøndby, er der opstillet 54 ladepunkter. På tværs af alle danske lokationer, rådes der over ca. 250 ladepunkter. Et antal der forventes fordoblet ved indgangen til 2023.

Elektricitet

På en lang række af Semler Gruppens lokationer er det oplagt at bruge bygningernes vidtstrakte tagareal til opstilling af solpaneler, der omdanner solens stråler til elektricitet.

Semler Gruppens bestyrelse har godkendt en investeringsramme, der dækker solpaneler til en række udvalgte lokationer.

Ud over at producere strøm til den daglige drift, ønsker Semler Gruppen med dette initiativ at bidrage til den helt nødvendige additionalitet i vedvarende energi.

Ejendomsdrift & naturgas

Semler Ejendomme ejer og administrerer de mange bygninger, showrooms og værksteder, der danner rammerne om virksomhedens daglige drift.

På alle bygninger installeres i 2021/2022 fjernaflæst overvågning af el, varme og gas vha. et såkaldt Energy Management System, for derigennem at optimere udnyttelse og forbrug. 

Der er desuden afsat en investeringsramme til udskiftning af naturgasfyr med moderne varmepumper på udvalgte Semler Mobility Retail lokationer. 

Klima Elbiler

Hvad med Scope 3?

Scope 3 omfatter CO2 udledningen fra produktionen samt udledningen fra den daglige anvendelse af de varer, hovedsageligt personbiler, lette erhvervsbiler og landbrugsmaskiner, som Semler Gruppens selskaber formidler og distribuerer.

Scope 3 omfatter også udledningen fra de leverandører, der understøtter Semler Gruppens drift.

Fokus på omstillingen fra brændstofbiler til nul- og lavemissionsbiler, som også er en central del af Volkswagen AGs samlede klimainitiativer, vil medvirke til en betydelig reduktion af C02-udledningen i Semler Gruppens Scope 3.

Med vores opdaterede leverandør Code of Conduct stiller vi desuden de samme krav til vores nøglepartnere om etableringen af et C02-regnskab og en tilsvarende reduktionsplan, som vi stiller til os selv.