Finance Business Partner til Semler Mobility Solutions – Connected Cars A/S og Holo A/S

Semler Gruppen

Kunne du tænke dig at være med i udviklingen af Business Partnering i Semler Gruppen og samtidig agere CFO for to innovative virksomheder?

”CFO” til Connected Cars og Holo med strategisk og taktisk indflydelse
Som Finance Business Partner for to strategiske vigtige forretningsområder i Semler Gruppen tilbyder vi en rolle, hvor du kan bruge din erfaring med forretningsorienteret økonomistyring i et strategisk udviklingsperspektiv.

Du vil få fuldt ansvar for den daglige kontakt mellem forretningsområderne og samtlige økonomifunktioner, og du forventes at udfylde rollen som de to selskabers ”Single Point of Contact”, herunder også at sikre koordinering med andre supportfunktioner i Semler Gruppen.

Du vil til hverdag have funktionel reference til direktørerne i hhv. Connected Cars og Holo og skal forvente at bruge det meste af din tid ude i de to virksomheder. Du vil dog organisatorisk være forankret i Business Partnering, der udgør den forretningsorienterede del af økonomifunktionen, og som er organisatorisk placeret med reference til koncernfinanschefen i Semler Gruppen. Afdelingen arbejder med økonomistyring, support til forretningsudvikling, udarbejdelse af og implementering af Business Cases samt strategisk eksekvering. 

Dine forretningsområder Connected Cars og Holo?
Connected Cars og Holo udgør to ud af fire virksomheder inden for divisionen Semler Mobility Solutions, der leverer professionelle services målrettet en udvidelse af den mere traditionelle aktivitet inden for bilbranchen.

Connected Cars A/S udbyder connectivity til private bilister og erhvervsbiler med henblik på at skabe en mere datadrevet dialog og en mere effektiv servicemodel, og baseret på selskabets førende teknologi står man over for en international ekspansion (læs mere på www.connectedcars.dk).

Holo A/S er Nordens førende selskab inden for selvkørende køretøjer og droneteknologi og har gennemført projekter i både Norden og Baltikum (læs mere på www.letsholo.com). 

Proaktiv rådgivning til forretningen – økonomistyring, optimering og forretningsudvikling
Som Finance Business Partner for Connected Cars og Holo kommer du tæt på begge virksomheder og er en nøgleperson i at sikre økonomistyring og strategieksekvering. I tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Semler Finans, som i en matrixstruktur understøtter dit daglige arbejde, sikrer du, at der leveres på hele finansårshjulet. Din rolle bliver i høj grad at agere som CFO og strategisk sparringspartner for de to direktører, herunder at bevare overblik og sikre leverancer af analyser, forecast, target setting og ledelsesrapportering og derigennem at understøtte dine stakeholders i at træffe de rette beslutninger.

Dine opgaver vil bl.a. være:
 
 • Proaktiv rådgivning og udfordring af stakeholders i Connected Cars og Holo med udgangspunkt i din økonomiske indsigt og med fokus på forbedret finansiel performance.
 • Gennemgang af regnskabsrapportering og kommentering herpå.
 • Udarbejdelse af forecast og løbende udvikling af forecastmodeller.
 • Opbygning og ajourføring af prismodeller og omkostningsfordeling på alle services.
 • Targeting med opbygning af og opfølgning på relevante KPI’er.
 • Risikostyring med identifikation af risici og muligheder (ERM).
 • Deltagelse i kontraktforhandlinger og ansvar for licensstyring.
 • Løbende rapportering og opfølgning på bogføring.
 • Udarbejdelse af business cases samt efterfølgende finansiel opfølgning på projekter.
 • Udførelse af ad hoc analyser.

Du vil få en bred berøringsflade internt i Semler Gruppen, hvor dine succeskriterier primært vil være din evne til at etablere og udvikle værdiskabende relationer samt sikre opfyldelse af de to virksomheders mål.

Med din solide gennemslagskraft og gode kommunikationsevner får du tingene gjort
Som Finance Business Partner er det altafgørende for din succes, at du trives i en foranderlig hverdag, både analytisk og menneskeligt. Du formår at blive den foretrukne partner via dine excellente forståelse for netværk og opbygning af tillid, respekt og forretningsforståelse. Du kan både sige til og fra, og du overrasker kun positivt. Du har gennemslagskraft og situationsfornemmelse samt er målrettet, selvmotiverende og trives med et stort ansvar.

Fagligt kvalificerer du dig ved at have lige dele faglig økonomisk indsigt og en veludviklet forretningsforståelse, og du besidder:
 
 • En uddannelse på HD eller kandidatniveau inden for økonomi.
 • Længere relevant erhvervserfaring, hvor du har vist evnerne til at være den økonomiske partner som f.eks. Finance Business Partner eller Business Controller – gerne inden for områder relateret til SaaS og gerne med opstartsvirksomheder.
 • Solid erfaring med rapportering, forecasting, targeting og risikostyring, herunder opfølgning på KPI’er samt projektstyring.
 • Solid erfaring med præsentationsteknik og kommunikation på både strategisk og operationelt niveau.
 • Solid erfaring med Microsoft Excel og PowerPoint.
 • Erfaring med Office365, Microsoft Dynamics, E-conomics samt Power BI vil være en fordel, men ikke afgørende.

Vi tilbyder til den rette kandidat
Som Finance Business Partner i Semler Gruppen tilbydes du et alsidigt job i en dynamisk virksomhed, hvis branche er i forandring. Vi har et uformelt arbejdsmiljø med gode og attraktive medarbejderforhold. Du vil få stor indflydelse på din egen hverdag og gode muligheder for at udvikle dig i jobbet. Lønpakken består af løn efter kvalifikationer, pensionsordning, feriefridage, firmabil samt fordelagtige personalegoder.

Ansøgning og kontakt
Lyder dette som noget for dig? Ansættelsesstart er hurtigst muligt, og derfor afholdes samtalerne løbende, så søg allerede i dag. Stillingen forbliver opslået indtil den rigtige kandidat er fundet.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte koncernfinanschef Allan Frank Walther på telefon 40 22 94 53, direktør for Connected Cars Mads Gregersen på telefon 23 30 22 94, og/eller direktør for Holo Christian Bering på telefon 21 57 93 42.
 
 

Address

Semler Gruppen

Park Allé 355

2605 Brøndby