Retorisk og kommunikativt stærk underviser med viden om digitale forandringsprocesser til Semler Gruppen

Semler Gruppen

Er du klar til at sætte dine retoriske og kommunikative evner i spil og indtage en rolle som forandringsagent? Og kan du facilitere implementeringen af en række nye IT-systemer og den kulturforandring, der skal få den til at lykkes?

Så tilbyder vi en stilling, hvor du sætter dit præg på en virksomhed med mere end 100 års erfaring, når du forankrer nye processer og adfærd blandt Semler Gruppens 2.400 medarbejdere fordelt over hele landet.

”Du kommer vidt omkring. Du vil komme til at kommunikere med og undervise lederne og medarbejderne i Semler Gruppen på hovedkontoret og rundt omkring i landet lige såvel som medarbejdere ude hos de salgs- og servicepartnere, som forhandler vores brands.” 
Project and Change Manager, Mike Larsen

Bliv en del af en strategisk vigtig afdeling
Du bliver en del af afdelingen, Organisatorisk Implementering. Vores afdeling er et nyt og vigtigt tiltag startet i forbindelse med den digitale transformation Semler Gruppen står overfor. Vi er seks kolleger, som er ansvarlige for implementering af nye automatiseringsprocesser og IT-systemer.  

”Vi er gode til at ajourføre hinanden, selvom vi arbejder inden for forskellige områder. Og så er vi opmærksomme på at pleje det sociale, nu da vi er et nyt team, som også ofte er på farten.” 
-Jakob Schreiber Vig, konsulent med baggrund som underviser

Du arbejder selvstændigt som forandringsagent
Opgaven består i, at vi har en lang række IT-systemer, der skal implementeres over en længere årrække. Her får du implementeringsansvaret for nogle af opgaverne. Der er tale om flere forskellige standardsystemer, som skal give medarbejderne mere fleksibilitet i hverdagene og sikre homogenitet på tværs af vores organisation. 

Du kommer til at formidle teknisk og kompleks information om arbejdssystemer og -processer til forskellige målgrupper og kompetenceniveauer i skiftende miljøer og i forskellige tempi. 

Du vil være den i teamet som også understøtter dine kollegaer i forhold til at ”spidse blyanten” og optimere vores formidling. Du kan formidle et teknisk svært stof på en let, præcis og enkel facon. Du har kendskab til:
 • Adobe suiten (Illustrator, InDesign, Premiere)
 • LMS 365
 • Video-Explanier 

Som konsulent skal du også være klar til følgende:
 • At køre ud 80+ dage om året og undervise kolleger on-site, enten i grupper eller enkeltvis.
 • At analysere læringsbehovet og udvikle undervisnings- og læringsmateriale.
 • At arbejde med både brugere, udviklere og projektledere.
 • At være sparringspartner for den lokale ledelse og HR-partneren for området.
 • At være med til at udvikle og opbygge Organisatorisk Implementering afdelingen.

Vi stiller naturligvis alle midler til rådighed, for at du kan være mobil og udføre dit arbejde ude i landet.

Brænder du for at formidle til og undervise forskellige målgrupper?
Da du hurtigt skal opbygge en tillidsfuld relation til de kolleger, du underviser, er det vigtigt, at du er empatisk og respektfuld, og at du lytter til og agerer på den feedback, du får fra dem. Du trives med at arbejde struktureret og selvstændigt med en høj grad af selvledelse og -bestemmelse, hvor du stadig formår at eksekvere på aftalte opgaver og mål.

Derudover skal du være stærk i at navigere i ustrukturerede sammenhænge og kunne gå uden om din planlagte agenda, men stadig styre undervisningen og kommunikationen i den rigtige retning. Vi forestiller os, at du:
 • har en uddannelsesmæssig baggrund i kommunikation 
 • har min. fem års relevant erfaring med forandringskommunikation, undervisning eller anden digital læring
 • er nysgerrig på IT og gerne har viden herom – uden nødvendigvis at være IT-ekspert
 • kan indgå i en læringsrelation med kolleger på alle organisationsniveauer og justere undervisnings- og kommunikationsniveauet efter individuelt niveau 
 • har viden om didaktik og kan tilpasse undervisningsmaterialet og formidle svært fagstof på levende vis til den enkelte målgruppe og gøre det konkret i/for deres hverdag
 • begår dig uden problemer på engelsk og er særligt skarp på dansk formidling.

Interesseret? 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Project and Change Manager, Mike Larsen på 4017 7864. 
Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så tøv ikke med at søge allerede i dag - via linket "Send ansøgning".

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Adresse

Semler Gruppen

Park Allé 355

2605 Brøndby