Enterprise Arkitekt til den største digitaliseringsrejse i den danske bilbranche

Semler IT

Er du vild med transformation og digitalisering? Kan du skabe sammenhæng mellem vision og systemer? 
Har du erfaring med forretningsprocesser, målarkitektur, dataarkitektur, integration samt governance og processer? Kan du være et fyrtårn, der sætter ramme og træffer beslutninger, men også faciliterer og hjælper dine kollegaer med IT strategiske og tekniske spørgsmål?
Og kribler det i fingrene på dig, når du hører, at Semler Gruppen har sat gang i et stort transformationsprogram, hvor vi lægger grunden til Semler vers. 2,0? Vil du være en del af en spændende digitaliseringsrejse? 


HVEM ER SEMLER?
Semler Gruppen er Danmarks største koncern i bilbranchen med over 100 års erfaring inden for import og salg af biler af bl.a. mærkerne Volkswagen, Audi, ŠKODA og SEAT med ca. 2.400 ansatte. 
Vores branche er på en spændende rejse, hvor både vores produkter og den måde de bliver ejet og brugt på udvikles med lynets hast. Vores kunder køber ikke længere bare en bil – de køber en mobilitetsløsning. Som de førende på markedet har vi de bedste forudsætninger for at geare os til en mere teknologisk fremtid med f.eks. el- og selvkørende biler. Derfor skal vi digitalisere og optimere måden, vi arbejder på i vores forretning.
Vi er i gang med at modernisere hele vores IT-understøttelse, og målet er at ende med et velintegreret sæt af Best Practice cloud løsninger baseret på standardsystemer. Vi skal nemlig sikre fortsat vækst, forretningsagilitet, hurtigere Time-to-Market og kundefokus i alt, hvad vi gør. Vi skal forstå vores kunder og deres præferencer endnu bedre – og for at kunne det fremover investerer vi kraftigt i at udvikle vores IT-understøttelse, data, governance, processer, metoder m.m.

HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ?
Semler har vedtaget en ny IT-strategi i november 2019 samt et tilhørende transformationsprogram (NEXT), der over de kommende år gennemgribende vil modernisere vores forretning og IT-understøttelse.
Vi søger derfor en Enterprise arkitekt (EA) der kan sammenkæde Semlers mål, processer og procedurer med vores IT-strategi og igangværende Transformationsprogram og være med til at udvikle visionen for den mest digitale leverandør i bilbranchen.

I rollen som Enterprise Arkitekt skal du kombinere forståelsen for virksomhedens overordnede mål, forretning, processer og modenhed med forståelsen af vores IT-Strategi, informationsarkitektur og teknologi, så du bedst muligt kan guide os gennem vores store transformationsprogram. Og det er vigtigt at transformationen kan gennemføres uden væsentlig gene eller nedetid for forretningen. Dette stiller store krav til både arkitekturen og vores tekniske snilde og kreativitet.

Du vil referere til IT strategichefen, som også er ejer af transformationsprogrammet NEXT. 

Som EA vil du indgå i NEXT Programkontor sammen med vores programleder og vores forandringsleder.

Dine opgaver: 
Programkontoret faciliterer de 8 arbejdsspor i NEXT og sikrer både rammer, rådgivning, koordinering, økonomi og ressourcer. Din opgave i Programkontoret bliver at bidrage med din indsigt i forretning og IT, så vi kan træffe de rigtige beslutninger, prioriteringer og godkendelser. Du skal også være med til at sikre, at vi bevarer det tværgående overblik og ikke overser væsentlige detaljer eller konsekvenser.
Programkontoret har bl.a. ansvaret for vores Design Authority Board (DAB), som du vil blive formand for. Her mødes forretning og IT for at diskutere, rådgive eller tage strategiske designmæssige beslutninger i forbindelse med transformation, målarkitektur og større projekter. Denne rolle omfatter bl.a. processer og governance indenfor it-strategiske spørgsmål, hvor du som formand for DAB’et spiller en central rolle, der skal sikre linjen og kontinuiteten af vores investeringer og udvikling.

Du får ansvar for at udvikle design og dokumentation af vores målarkitektur med udgangspunkt i IT-strategien. Herunder de designmønstre, der skal guide udviklere og arkitekter i de enkelte projekter og spor ved brug af målarkitekturens platforme.
Du skal derudover skabe et forum, hvor du samler alle vores arkitektfunktioner for at sikre vidensdeling og fælles forståelse for rammer og retningslinjer. Udover solution-arkitekter på vores strategiske platforme har vi dataarkitekter, procesarkitekter, workflow- og integrationsarkitekter samt infrastrukturarkitekter.
Du vil her både kunne dele beslutninger, rammer og rådgivning, men også modtage informationer om behov og udfordringer, der skal diskuteres og evt. bringes videre jf. governance modellen.

HVEM SØGER I?
Vi søger derfor en dygtig og forretningsorienteret Enterprise Arkitekt til at opbygge denne arkitektur- og rådgivningsfunktion.
Det er vigtigt, at du har erfaring inden for hovedparten af disse områder:
 • Forståelse for forretningens behov og evnen til at omsætte ideer og hypoteser til projekter
 • Kendskab til at håndtere, at data ligger både on-premise og i skyen herunder forståelse for performance, flaskehalse og optimering af svartider
 • Erfaring med store og komplekse datamodeller og systemlandskaber – vi har i dag en håndfuld strategiske platforme (MS Dynamic, O365, Salesforce), Java-platform samt et mainframemiljø. Vi har ca. 3.000 tabeller på Mainframe DB2 og i MS SQL, samt ca. 1.000 Notes baser, som vi ønsker at migrere.
 • Erfaring med at opbygge skalerbare, effektive og driftssikre integrationsplatforme i et system at løst koblede applikationskomplekser
 • Erfaring med at rådgive både ledere, arkitekter og udviklere samt indgå i dialoger med konsulenter og eksterne leverandører.
 • Erfaring med også at tænke sikkerhed og compliance, dvs. styring af adgange og rettigheder, GDPR, IT-sikkerhed m.m. på en optimal måde for Semler.

Du skal have:
 • Evnen til at eksekvere
 • Evnen til at kommunikere og samle forskellige synspunkter til en fælles accept
 • Evnen til naturligt at kunne bygge bro mellem forretning og IT
 • Evnen til både:
  at kunne deltage i processer, hvor en gruppe i fællesskab arbejder med en udfordring og når frem til en løsning samt 
  at kunne skære igennem og fastholde/forsvare strategiske beslutninger, når det er det rigtige at gøre.
 • Evnen til at kunne samarbejde uden at dominere, men alligevel være det fyrtårn, der viser retningen og skaber fremdrift og kvalitet i diskussioner og beslutninger
 • God faglig dygtighed indenfor moderne teknologier, governance og metoder, men behøver ikke selv at være subject matter ekspert på alle områder
 • Kompetence indenfor strategi, forretnings- og procesanalyse samt have god forståelse for informationsarkitektur og datas betydning i moderne forretningssammenhæng
 • Lyst til at indgå i den arbejdsgruppe som udvikler og vedligeholder vores integrationsmodel og integrationsværktøjer
 • Kunne indgå i diskussioner om robotter, workflow, cloud, servicebus m.m.

HVAD TILBYDER I?
Da dette er en nyoprettet funktion, vil du få stor indflydelse på, hvordan vi etablerer rollen, så vi hurtigt bliver produktive og anerkendte. Du vil være med til at definere din egen rolle og udvikle dig i takt med resten af vores forretning og IT på digitaliseringsrejsen.
Du får muligheden for at blive en del af en god og fleksibel arbejdsplads, hvor vores medarbejderes trivsel er i højsædet. Menneskene er vores vigtigste ressource, og derfor gør vores ledere meget for at sikre, at alle har gode udviklingsmuligheder og en fin balance mellem privat- og arbejdsliv.

VIL DU VÆRE MED?
Så vil vi glæde os til at høre fra dig. Send os en ansøgning hurtigst muligt. Vi behandler ansøgninger løbende.

Du ansøger via linket "Send ansøgning".

Adresse

Semler IT

Banemarksvej 4

2605 Brøndby