wr3hn6wvdm4peltxthbr

Volkswagen Group omstrukturerer: Bestyrelsen vedtager beslutning om ny organisation

Bestyrelsen hos Volkswagen AG har i dag (fredag) i Wolfsburg godkendt en ny ledelsesstruktur for koncernen, mærkerne og den nordamerikanske region. Den midlertidige formand for bestyrelsen, Berthold Huber, udtalte følgende: “Den nye struktur styrker mærkerne og regionerne, giver koncernens direktion det nødvendige spillerum til strategi og styring inden for koncernen og sætter fokus på en målrettet udvikling af fremtidsorienterede områder”.

Detaljer vedr. større ændringer:

Omorganisering af den nordamerikanske region/efterfølger Prof. Vahland

Bestyrelsen besluttede at omorganisere koncernens aktiviteter i Nordamerika. Markederne i USA, Mexico og Canada samles og styrkes markant i en ny nordamerikansk region. Med virkning fra den 1. november vil koncernens aktiviteter i regionen være under ledelse af Prof. Dr. Winfried Vahland (58), tidligere adm. direktør hos Škoda, som i sin nye rolle bliver medlem af direktionen hos Volkswagen. Prof. Vahlands efterfølger som adm. direktør hos Škoda bliver Bernhard Maier (55), som indtil nu har været salgs- og marketingdirektør hos Porsche AG. Michael Horn (52) vil fortsat være adm. direktør hos Volkswagen Group of America.

Porsche danner en enhed med Bentley og Bugatti

På koncernniveau bliver ledelsesstrukturen endnu mere systematisk orienteret i retning af modulopbygninger. Disse modulopbygninger omfatter standardiserede tekniske komponenter til hvert segment af biler (volumen, premium, sport og erhvervsbiler). Som en konsekvens deraf dannes en enhed bestående af Porsche, Bentley og Bugatti til modulopbygning af sportsvogne og biler med centermotor. Modulopbygningsstrategien vil få endnu mere opmærksomhed fra koncernens topchef, og der oprettes en særlig afdeling til dette formål. Audi mærkets enhed, som også omfatter Lamborghini og Ducati, fortsætter, og det samme gør forretningsområderne Truck Holding, Power Engineering og Financial Services. Volumenmærkerne Volkswagen (med overordnet ansvar for modulopbygningskonceptet), SEAT og Škoda vil hver blive repræsenteret af et medlem i direktionen.

Nye koncernfunktioner for effektivitet og fremtidsorienterede områder

Koncernens funktioner vil blive mere fokuseret på effektivitet og fremtidsorienterede områder. Derfor vil der blive dannet nye organisationsmæssige enheder for fx koncernens produktstrategi, nye forretningsområder, samarbejder og holdingselskaber, opkoblingsmuligheder og CO2-styring. I henhold til Huber vil ”nye, stærke koncernfunktioner – fx for standardisering og harmoniserede produktionsprocesser – danne grundlag for en effektiv beslutningsproces. Vi bliver hurtigere og mere manøvredygtige”. Desuden vil en Chief Technology Officer analysere og om nødvendigt være med til at styre fælles tekniske udviklinger i koncernen i henhold til et mandat fra koncernens direktion.

Opgradering af mærker og regioner

Samtidigt vil eksisterende koncernelementer, strukturer og processer blive strømlinet på koncernniveau – især ved at styrke mærkerne og de regionale ansvar. I den forbindelse vil Volkswagen mærket lancere en ledelsesstruktur med fire regioner, som hver ledes af en lokal adm. direktør, der refererer direkte til mærkets adm. Direktør, Herbert Diess.

Strømlining af koncerndirektionen

Koncernens produktionsafdeling, som indtil nu midlertidigt ledes af Thomas Ulbrich, nedlægges med omgående virkning. Det er en af konsekvenserne af at uddelegere ansvar til mærkerne og regionerne. Berthold Huber udtalte følgende: “Fremadrettet vil mærkerne og regionerne også få større frihed, hvad angår produktionen. Derfor skal de også have ansvaret for disse aktiviteter”.

Den midlertidige formand for bestyrelsen understreger, at ”et vigtigt punkt er, at vi reducerer kompleksiteten i koncernen. I de seneste uger har vi taget vigtige skridt som fx at adskille koncern- og mærkefunktioner”. Han sagde, at de seneste dages udvikling har understreget vigtigheden af dette projekt: “Vi vil ikke spilde tiden. Den nye ledelsesmodel implementeres i starten af 2016”. Det vil give direktionen endnu større frihed til at håndtere vigtige sager i forbindelse med koncernens strategi, udvikling og styring.

Yderligere ændringer af direktionen

Bestyrelsen har forlænget kontrakten med Francisco Javier Garcia Sanz (58), som i 5 år har været indkøbsdirektør hos Volkswagen Aktiengesellschaft.

Christian Klingler (47), som er salgs- og marketingdirektør hos Volkswagen Aktiengesellschaft og medlem af Volkswagen mærkets direktion, forlader koncernen med omgående virkning som led i langsigtede planlagte strukturændringer og som resultat af uoverensstemmelser vedr. forretningsstrategien. Dette er ikke relateret til den nyligt opståede situation. Den nye adm. direktør, Matthias Müller, bliver leder for salgsafdelingen på koncernniveau i en midlertidig position, indtil andet meddeles.

Jürgen Stackmann (54), hidtil topchef hos SEAT, overtager Christian Klinglers funktion som medlem af Volkswagen mærkets direktion. Stackmann efterfølges af Luca de Meo (48), som er salgs- og marketingdirektør hos Audi AG. Disse personalemæssige ændringer har virkning fra den 1. oktober.

Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk