wr3hn6wvdm4peltxthbr

Matthias Müller præsenterer næste skridt for Volkswagen koncernen

Hjælpen til kunderne har førsteprioritet

Volkswagen retter blikket længere ud end den aktuelle krise

Der skal præsenteres en ny strategi i 2016

Den administrerende direktør for Volkswagen AG, Matthias Müller, har lanceret de fem vigtigste skridt til en omstrukturering af koncernen. “Vi skal rette blikket længere ud end den aktuelle situation og skabe forudsætningerne for, at Volkswagen kan videreudvikle sig med succes”, sagde Müller onsdag i Wolfsburg. Han præsenterede en 5-punkts-plan. Ved hjælp af den vil han sørge for, at Volkswagen også i fremtiden hører til de bedste bilproducenter i verden. Müller var optimistisk: “Volkswagen vil komme ud fra den aktuelle situation stærkere end før.” Han bekendtgjorde, at han til næste år vil præsentere hjørnestenene for en “2025-strategi”.

Den administrerende direktør erklærede, at hjælpen til de kunder, der er berørt af dieselsagen, har absolut topprioritet. “Vores kunder er helt centrale for alt det, som vores 600.000 medarbejdere yder over hele verden”, sagde han. Volkswagen arbejder intensivt på effektive tekniske løsninger. Implementeringen vil efter afstemning med den tyske færdselsstyrelse begynde i januar 2016.
Anden prioritet vil være fortsættelsen og afslutningen af opklaringen af hændelserne inklusive alle konsekvenser. “Vi skal finde frem til sandheden og lære af den”, forklarede Müller. Og Volkswagen er meget grundige med analysen. Derfor har man ud over de allerede bekendtgjorte skridt også hyret revisionsfirmaet Deloitte til at hjælpe. De ansvarlige for hændelserne skal ifølge Müller forvente drastiske konsekvenser.
Tredje prioritet vil være indførelsen af nye strukturer i Volkswagen koncernen. “Det centrale punkt er, at vores koncern fremover vil blive styret mere decentralt”, sagde Müller. Mærker og regioner vil få mere selvstændighed. Direktionen vil blandt andet udarbejde strategier på tværs af mærker med henblik på synergier og på en effektiv anvendelse af koncernens ressourcer. “Vi vil nøje gennemgå den aktuelle portefølje med over 300 forskellige modeller. Og vi vil undersøge hver enkelt models resultatbidrag nøje.”
Som fjerde prioritet vil Matthias Müller fremme en ny form for kultur og ledelsesstil. Vores stræben efter perfektion, medarbejdernes indsatsparathed og det sociale ansvar i Volkswagen koncernen skal bibeholdes. Men det er nødvendigt med forandringer, når det gælder kommunikationsformen og håndteringen af fejl: “Vi har brug for en kultur med åbenhed og samarbejde.” Müller opfordrede desuden til mere mod i den kollegiale omgang med hinanden, mere kreativitet og mere iværksættergejst.
Som femte prioritet bekendtgjorde Müller en videreudvikling af 2018-strategien til en 2025-strategi. “Mange uden for Volkswagen, men til dels også hos os selv, har ikke rigtigt forstået, at det i forbindelse med 2018-strategien handler om meget mere end blot styktal. “Højere, hurtigere, længere” kom til at stå i vejen for mange andre ting, især overskudsgraden.” Men det handler ikke om at sælge 100.000 biler mere eller mindre end en stor konkurrent. Det handler i langt højere grad om kvalitativ vækst, udtaler Müller. I de kommende måneder vil der blive arbejdet på hjørnestenene til en “2025-strategi”, som koncernen efterfølgende vil præsentere medio næste år.

Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk