z6yiy2dra6kutusab5b1

Initiativ fra Audi definerer nøglebegreber for mobilitet i fremtidens byer

Audi har dannet en arbejdsgruppe med byer, erhvervsliv og forskere og udviklet et begrebskatalog for fremtidens by i samarbejde med disse partnere. En DIN-specifikation definerer nøje mere end 200 begreber for bilteknologi vedrørende ”intelligent individuel urban mobilitet”. Det er den eneste måde, hvorpå man kan garantere, at byplanlæggere kan tage højde for impulser fra interdisciplinær forskning og udvikling, når de skal udvikle morgendagens smart city. Audi er overbevist om, at byer vil profitere af intelligente biler, hvis de skaber de passende brugerflader.

Hvad er ”førerløse biler”? Hvad forstår man ved en ”intelligent infrastruktur”? Hvordan ser en ”automatiseret parkering” ud? Fuldt dækkende og bæredygtig mobilitet i det urbane rum er enhver byplanlæggers mål. Derfor definerer DIN-specifikation 91340 også, hvad der menes med ”car sharing”, ”ride hailing” eller ”fleet services”. Der vil komme ”drop-off areas”, hvor man stiger ud, inden bilen parkerer uden personer i bilen.

I byen skal såkaldte ”hubs” og dermed nye knudepunkter indbyde til at skifte over til andre transportmidler. En by er i henhold til definitionen ”smart”, hvis den er ”dygtig til at håndtere problemstillinger og finde løsningsmuligheder”. Og en bil betegner man som ”intelligent”, hvis der er tale om et ”i meget høj grad automatiseret system med omfattende parametre og en kompleks styrelogik”. Fremtidens bil indgår dermed perfekt i digitalt opkoblede byers trafikkoncepter.

Ud over Deutsches Institut für Normung (DIN) har repræsentanter fra forskningens verden (ETH Zürich), bykommuner (Düsseldorf, Erfurt, Hamburg og München), industrien (VW Erhvervsbiler), det tyske bilindustriforbund Verband der Automobilindustrie (VDA) samt bynære organisationer været involveret i Audis initiativ. DIN SPEC 91340 er relevant for alle aktører, der beskæftiger sig med urban mobilitet og derfor tilstræber nye modeller for samarbejde. Den officielle udgivelse ”DIN SPEC 91340 – Terminologie der intelligenten individuellen urbanen Mobilität” fås hos det tyske forlag Beuth Verlag.

5 eksempler fra begrebskataloget DIN SPEC 91340:

3.9 Automated driving

Piloted driving
Operating a vehicle with the gradual aid of assistance systems.

Note 1 regarding the term: “Automated driving” has various automation levels: Level 0: Driving without any automated driving functions (“No Automation”) Level 1: Assisted driving (“Driver Assistance”) Level 2: Partly automated driving (“Partial Automation”) Level 3: Highly automated driving (“Conditional Automation”) Level 4: Fully automated driving (“High Automation”) Level 5: Driverless driving (“Full Automation”) [SOURCE: SAE J3016:2014-01, modified – definition translated]

3.11 Automated parking

Piloted parking
Parking a vehicle with the help of driver assistance systems 

EXAMPLE For the different defined automation levels: Level 1 (assisted parking): Parking steering assist system Level 2 (party automated parking): Remotely controlled and monitored parking Level 3 (fully automated parking): Driverless parking (driverless valet parking)

3.19 Car-2-x communications

Data exchange between a motor vehicle with other vehicles, with infrastructure, or with IT applications Note 1 regarding the term: Within the context of traffic technology, traffic infrastructure is usually meant here (e.g., road traffic signal system, parking garages, traffic flow data servers, traffic control centers). Note 2 regarding the term: There are several popular abbreviations within this context: “I” = “infrastructure”, “R” = “rail”, “V” = “vehicle”.

3.27 Drop-off area

Area reserved for vehicles that are stopping briefly in order to drop off passengers.

Note 1 regarding the term: A drop-off area is not the same as a “cargo handling area”.
Note 2 regarding the term: During the transition from partially automated to fully automated vehicle systems, “drop-off areas” and “loading and unloading zones” will be especially important.

3.29 Dynamic ride sharing

Ride sharing in which a ride sharing trip is assigned and booked at a point in time that is very close to the possible start of the trip. Note 1 regarding the term: Subcategory of ride sharing in which a highly developed technology that makes it possible to precisely match ride sharing supply and demand is used. This subcategory also includes subsegments of trips that are already ongoing at the time of assignment.

Se Appendix med uddrag på 30 eksempler fra DIN SPEC 91340.

Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk