qc8egnltgiglhz9xgmju

Audi hjemmebatteri til intelligent styring af grøn strøm

Med Audi Smart Energy Network er bil, hus og strømforsyning koblet sammen i et intelligent energinet med et stationært hjemmebatteri til intelligent styring af grøn strøm. I pilotprojektet interagerer Audi Smart Energy Network samtidig med elnettet, hvilket er af stor betydning for nettets stabilitet.

I forbindelse med et forskningsprojekt kører Audi i fællesskab med andre partnere et modelforsøg med husholdninger i og omkring byerne Ingolstadt og Zürich. Her bliver solcelleanlæg af forskellig størrelse kombineret med stationære batterilagre. Styringssoftwaren fra start-up-virksomheden Ampard fra Zürich fordeler solcellestrømmen på intelligent vis ud fra det aktuelle eller planlagte behov fra bil, husholdning og varmeanlæg. Det enestående ved pilotprojektet er den ekstra interaktion med elnettet: Via et integreret kommunikationsinterface bliver alle anlæggene koblet sammen til et virtuelt kraftværk og udgør et såkaldt smart grid.

De opkoblede lagre i husene holder en såkaldt balanceringskapacitet parat. Det betyder, at de udligner udsving mellem produktion og forbrug og stabiliserer netfrekvensen, ved at de kortvarigt mellemlagrer mindre mængder energi stationært. I den forbindelse bliver deres eget forbrug optimeret, ved at ejerne af solcelleanlæg øger deres forbrugsandel af solcellestrøm og samtidig sænker deres udgifter til køb af el.

”Vi forstår elektromobilitet i kontekst med det samlede energiforsyningssystem, som i højere og højere grad er baseret på bæredygtige kilder. Med prækvalificeringen på balanceringskapacitetsmarkedet – altså tilladelsen til at levere strøm til elnettet inden for rammerne af modelforsøget – indtager vi en pionerrolle. Dermed er det for første gang også muligt for enkelte husholdninger at bidrage til en udligning af det komplette elnet”, siger Hagen Seifert, som er leder af bæredygtige produktkoncepter hos Audi.

Læs mere om Audi og elektrisk mobilitet: www.audi-mediacenter.com/en/electromobility-slash-audi-e-tron-241

_______________

Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk